Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.author
Furman, Melina Gabriela
dc.contributor.author
Barreto Pérez, Marycarmen
dc.contributor.author
Sanmartí, Neus
dc.date.available
2019-10-18T19:02:56Z
dc.date.issued
2013-09
dc.identifier.citation
Furman, Melina Gabriela; Barreto Pérez, Marycarmen; Sanmartí, Neus; El procés d’aprendre a plantejar preguntes investigables; Societat Catalana de Química; Institut d´Estudis Catalans; Educació Química; 14; 9-2013; 9-28
dc.identifier.issn
2013-1755
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/86445
dc.description.abstract
En aquest treball es discuteix com es poden plantejar activitats experimentals que promoguin el desenvolupa· ment de la capacitat de formular preguntes investigables. Es presenten tres activitats d’indagació en química amb diferents graus d’acompanyament en l’àmbit conceptual. Els nostres resultats suggereixen que la compren· sió conceptual dels fenòmens observats és un requisit indispensable per possibilitar el plantejament de preguntes investigables i, a més, que aquesta capacitat s’afavoreix si al llarg del temps es duen a terme treballs enfocats a l’exploració empírica de fenòmens.
dc.description.abstract
This study discusses the kinds of experimental work in the science classroom that promotes the development of the skill of asking researchable questions. We present three inquiry-based chemistry activities, with different degrees of teacher guidance. Our results suggest that conceptual understanding of the phenomena under investigation is a key requisite for students to be able to ask researchable questions. We also show that this skill is promoted if empirical inquiry of natural phenomena is developed in the science classroom over time.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
fra
dc.publisher
Societat Catalana de Química; Institut d´Estudis Catalans
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
preguntas investigables
dc.subject
indagación
dc.subject
didáctica de la química
dc.subject
trabajos prácticos
dc.subject.classification
Educación General
dc.subject.classification
Ciencias de la Educación
dc.subject.classification
CIENCIAS SOCIALES
dc.title
El procés d’aprendre a plantejar preguntes investigables
dc.title
The process of learning to ask researchable questions
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2019-10-17T13:45:13Z
dc.journal.volume
14
dc.journal.pagination
9-28
dc.journal.pais
España
dc.journal.ciudad
Barcelona
dc.description.fil
Fil: Furman, Melina Gabriela. Universidad de San Andrés. Escuela de Educación; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Barreto Pérez, Marycarmen. Universidad de Piura; Perú
dc.description.fil
Fil: Sanmartí, Neus. Universitat Autònoma de Barcelona; España
dc.journal.title
Educació Química
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000200/00000090.pdf
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.2436/20.2003.02.102


Archivos asociados

 

Comunidades y colecciones

Mostrar el registro sencillo del ítem